Recent Activity

ติดตามข้อมูลข่าวสารการสอน แบบฝึกหัดที่ facebook : ครูนที พ่อแม่ทุกคนทำได้เตรียมสาธิต

ครูนที
สาธิตจุฬา
Recent Blog Posts
ad1
" เตรียมลูกอย่างไรให้เป็นอันดับ 1"

สูตรสำเร็จ ของผู้ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก..

.ตั้งเป้าให้สูงมีโอกาสสำเร็จสูง

ตั้งเป้าหมายปานกลาง และตั้งเป้าขั้นต่ำ มีโอกาสล้มเหลวสูง อนาคตและการศึกษาของลูกที่รักก็เช่นเดียวกัน

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์จริง การเตรียมลูกสอบเข้าสาธิตฯ ได้เป็นอันดับ 1 และทำคะแนนสูงระดับ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน มีวิธีการวางแผนและการเตรียมความพร้อมลูกอย่างไร

1. เริ่มวางแผนการเรียนและลงมือทำตั้งแต่ลูกอายุยังน้อย เตรียมอนุบาลก็เริ่มทำกันได้แล้ว

2. ตั้งเป้าหมายให้สูง ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ อย่าคิดเล็ก

3. เตรียมความพร้อมทุกด้าน ปรับความรู้วิชาการ สอนผ่านประสบการณ์ประจำวัน ทำได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และคนใกล้ชิด

4. อย่าคิดแค่สอบได้สาธิต ฯ ลูกต้องเก่งพร้อมด้วยหลักวิชาการ ความรู้รอบด้าน หากปล่อยเวลาวัยเด็กที่สอนง่ายให้ผ่านไป คุณพ่อคุณแม่จะแก้ไขอะไรได้ยาก

5. ปลูกฝังทัศนคติ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้ติดตัวลูก เริ่มต้นเร็วสามารถพัฒนาได้ดี และแก้ไขได้ง่าย

6. ทำทุกอย่างด้วยความสม่ำเสมอ แล้วจะไม่เครียด ผลที่พัฒนาลูกเป็นลำด้บขั้น จะทำให้ลูกและครอบครัวมีความสุข ประสบความสำเร็จ

ร่วมลงทะเบียน Work Shop คุณลูกพร้อมคุณพ่อคุณแม่ สอนลูกตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เตรียมอนุบาล สอนอย่างไรให้ลูก สนุก มีความสุข และเห็นผลได้ไม่ต้องรอนาน ข้อสำคัญไม่เครียด